Chrześcijaństwo, Hinduizm, Buddyzm, Konfucjonizm, Zorochrastianizm, Huna, Judaizm