Irydologia – teoria, której podstawą jest rozpoznawanie stanu zdrowia poprzez analizę tęczówki oka pod kątem występowania czarnych plam, kręgów itp. Diagnoza stawiana jest na podstawie mapy irydologicznej, lekarz irydolog przepisuje wtedy np. leki homeopatyczne.